Novinky :
   Opatření v souvislosti s COVID-19   
  23. Února 2021, 14:01  
 

 

Opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

 

 

S ohledem na aktuální situaci však doporučujeme navštěvovat úřad pouze v mimořádně nezbytném případě a po telefonické domluvě.

 

S úřadem nyní komunikujte především telefonicky či elektronicky (na email: info@eulouny.cz či datovou schránkou – ID DS: k7tgtxc).

 

V případě podání, které je nutné doložit formou originálu, dále prostřednictvím provozovatele poštovní služeb (např. Česká pošta, s.p.) na adresu sídla Exekutorského úřadu Louny.

 

Úhrady nyní provádějte bezkontaktně, tedy bankovním převodem na účet č. 2114419255/2700 pod VS. Variabilní symbol pro platbu je vždy tvořen částí spisové značky (sp. zn.) či čísla jednacího (č. j.) za „EX“ bez lomítka; u čísla jednacího taktéž bez části za pomlčkou. Například sp. zn. 208 EX 15/03 i č. j. 208 EX 15/03-15 mají VS = 1503.

 

 
 
   PODMÍNKY NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ   
  23. Října 2020, 02:50  
 

PODMÍNKY NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ

 

Pro nahlížení do spisů je nutné, aby si žadatel o nahlédnutí do spisů domluvil přesný termín nahlédnutí prostřednictvím e-mailu: info@eulouny.cz, telefonicky na čísle 734 11 22 66, 734 11 22 54, prostřednictvím datové schránky, případně poštou. V žádosti je nutné, aby žadatel o nahlédnutí do spisů sdělil spisovou značku exekučního řízení. Se zaměstnancem soudního exekutora poté žadatel dohodne přesný termín nahlížení do spisu, který bude stanoven v časovém horizontu jednoho týdne od doručení žádosti, a to na pracovišti soudního exekutora Mgr. Tomáše Slavíčka, na adrese: Pražská 83, 440 01 Louny.

 

Nahlížení bude probíhat vždy pouze v úředních hodinách, místě a době tomu určené.

 

Bez předchozí domluvy nebude žadateli nahlédnutí do spisu umožněno.

 

Žadatel o nahlédnutí do spisů je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.